Επεξεργασία βιομηχανικών αποβλήτων

Επέκταση - αναβάθμιση σε υπάρχοντα συστήματα επεξεργασίας λυμάτων - αποβλήτων με MBBR - IFAS

Επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων λυμάτων MBR

Εμπειρία εφαρμογής όλων των μεθόδων επεξεργασίας

Σύγχρονo - Ιδιόκτητο Εργοστάσιο Κατασκευών 2.600τμ

Σύγχρονες τεχνολογίες επαναχρησιμοποίησης επεξεργασμένων νερών

Προκατασκευασμένες (Compact) Μονάδες MBR

Επεξεργασία Νερού

Επεξεργασία Αστικών Λυμάτων

Αναερόβια επεξεργασία αποβλήτων και παραγωγή ενέργειας

Ευέλικτες προκατασκευασμένες μονάδες αποβλήτων - υδάτων

Χαμηλό κόστος λειτουργίας και συντήρησης βιοπύργος - trickling filter

40 χρόνια

Επιτυχημένης Παρουσίας

στον τομέα της επεξεργασίας βιομηχανικών και αστικών λυμάτων,
αποβλήτων, βιολογικών καθαρισμών

Παρέχουμε τεχνική υποστήριξη

σε μελετητές, τεχνικές εταιρείες
και εργολήπτες

Πάνω από 500 έργα

Μελέτη - Κατασκευή ECC

σε όλο τον κόσμο

Καλώς ήλθατε στην E.C.C.

Hover for more information

Η εταιρία μας εξειδικεύεται στον σχεδιασμό, την κατασκευή, εγκατάσταση και λειτουργία συστημάτων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων - λυμάτων, χρησιμοποιώντας μοντέρνες, επαληθευμένες και αξιόπιστες τεχνολογίες οι οποίες εφαρμόζονται παγκοσμίως. Στόχος μας πάντοτε είναι η εξεύρεση της κατάλληλης λύσης για τις ανάγκες του εκάστοτε πελάτη "custom made solution", η οποία είναι η βέλτιστη τόσο τεχνικά αλλά όσο και οικονομικά.

Δραστηριότητες της εταιρίας μας

Hover for more information

Οι κύριες δραστηριότητες της εταιρίας επικεντρώνονται στον Σχεδιασμό, την Κατασκευή, την Εγκατάσταση, την Λειτουργία και Συντήρηση συστημάτων:

Επεξεργασίας Βιομηχανικών ή Αστικών Υγρών Αποβλήτων (Μηχανική, Χημική, Βιολογική)

Βιολογικών καθαρισμών Επεξεργασίας Νερού για Βιομηχανική ή Αστική χρήση.

Αφυδάτωσης Βιολογικών ή Χημικών Λασπών.

Αναερόβιας Επεξεργασίας Οργανικών Στερεών και Παραγωγής Ενέργειας - Κομποστοποίησης Οργανικών Στερεών.

Προμήθεια εξοπλισμού και ανταλλακτικών.

Προμήθεια μικροοργανισμών για την βελτίωση της βιολογικής επεξεργασίας (LLMO Αμερικής).

Η E.C.C. έχει ιδιαίτερη εμπειρία στην:

Hover for more information

I. Επέκταση ή αναβάθμιση σε υπάρχοντα συστήματα, με στόχο την αποφυγή κατασκευής πρόσθετων δεξαμενών για:

προσαρμογή στις απαιτήσεις της νέας Νομοθεσίας ανάλογα με τη χρήση των επεξεργασμένων υγρών

επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων υγρών βασει της νέας Νομοθεσίας

ελαχιστοποίηση του κόστους λειτουργίας

αύξηση της απόδοσης σε υπάρχοντα συστήματα

II. Ανάταξη και αποκατάσταση της καλής λειτουργίας προβληματικών εγκαταστάσεων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων - βιολογικών καθαρισμών.

III. Τεχνική υποστήριξη και παρακολούθηση της καλής λειτουργίας των εγκαταστάσεων μετά την παράδοση

Τεχνολογίες επεξεργασίας των αποβλήτων

Hover for more information

Ι. Η ECC έχοντας τεράστια εμπειρία, εφαρμόζει κατά περίπτωση όλες τις μεθόδους επεξεργασίας, προσαρμοσμένες στις ειδικές απαιτήσεις κάθε έργου σε σχέση:

Με το συγκεκριμένο απόβλητο

Με τις απαιτήσεις του αποδέκτη

Με τη χρήση και επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων

Τον διαθέσιμο χώρο

Την ευαισθησία της περιοχής

Τον βαθμό αυτοματισμού

ΙΙ. Η ECC έχει ιδιαίτερη εμπειρία στην εφαρμογή των μεθοδων επεξεργασίας MBBR – MBR - Βιοπύργων – Εμβαπτιζόμενων Βιοφίλτρων - SBR κτλ.

Οι μέθοδοι αυτές εφαρμόζονται ιδιαίτερα για την επέκταση, αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό συστημάτων για την ανταπόκριση στις αυξημένες απαιτήσεις της νέας Νομοθεσίας

ΙΙΙ. H ECC σχεδιάζει και κατασκευάζει προκατασκευασμένες (packaged containerized ) μονάδες για μικρού ή μεσαίου μεγέθους αστικές ή βιομηχανικές εφαρμογές ή εργοτάξια.

Εφαρμογές


Η εταιρεία μας εφαρμόζοντας κατά περίπτωση τις βέλτιστες μεθόδους και τεχνικές επεξεργασίας, έχει σχεδιάσει κατασκευάσει ή αναβαθμίσει συστήματα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων - βιολογικών καθαρισμών σε όλες τις παρακάτω κατηγορίες:

Η εταιρεία μας είναι μία από τις ελάχιστες Ευρωπαϊκές εταιρείες με τεράστια εμπειρία στον τομέα αυτό.

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ - ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΩΝ

Βιομηχανίες Τροφίμων

Επεξεργασία και τυποποίηση κρέατος ή ψαριών

Αρτοβιομηχανίες

Γαλακτοβιομηχανίες και Τυροκομεία

Βιομηχανίες παραγωγής χυμών και κομπόστας

Βιομηχανίες Κονσερβοποιίας

Βιομηχανίες Αναψυκτικών - Εμφιαλωτήρια - Ποτοποιΐες

Ζυθοποιΐες

Σφαγεία

Χοιροτροφεία

Βιομηχανίες Καλλυντικών

Βιομηχανίες Απορρυπαντικών

Χαρτοβιομηχανίες

Επεξεργασία χημικών και πετρελαίου

Και άλλα…..

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ

Μεγάλες και μικρές πόλεις

Κονότητες

Ξενοδοχεία – Τουριστικές Μονάδες

Προκατασκευασμένες Μονάδες

ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Μονάδες βιοαερίου & παραγωγής ενέργειας για:

Βιομηχανικά απόβλητα

Κοπριά χοίρων – αγελάδων κλπ

Δημοτικά οργανικά απόβλητα

ΕΠΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΡΩΝ

Επεξεργασία πόσιμου νερού για Δήμους, Κοινότητες, Ξενοδοχεία και μικρότερες εφαρμογές

Επεξεργασία νερού για Βιομηχανικές χρήσεις

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΛΥΟΣ

Αφυδάτωση ιλύος

Αποξήρανση ιλύος

ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Κοπριά πτηνοτροφείων

Κοπριά χοιροτροφείων-αγελαδοτροφείων

Άλλα είδη οργανικής ιλύος

Member of

Image

Euro Construction Company S.A, has been certified and is operating under the International Quality Standards - ISO 9001:2015

"Our experience at the disposal of our clients"

EuroConstructionCompany S.A.

Contact

Offices - Factory

9 Dimokritou, 19400 Industrial Area Koropi

Tel: + 30 210 7245 642 , +30 210 7245383 , +30 210 7245303

Fax: + 30 210 7242 165

e-mail: info@ecc.com.gr

Newsletter EN

Register to our newsletter and be the first to know about our company's latest news

©2019 EuroConstructionCompany. All Rights Reserved. by Queen Adv

Search